Yabancı Hukuku ve Yabancı Yatırımlar

Uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği son çeyrek asılda göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmekte olan Türkiye gibi bir ülkede faaliyet göstermekte olan Hukuk Büromuz,  donanımlı Avukat ve Yabancı Danışmalarımız aracılığıyla Yabancılar Hukuku alanında bilfiil hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.
 
Address Hukuk Danışmanlık olarak, amacımız ve hukuki misyonumuz ışığında, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetlerini aşağıda bilginize sunarız:

Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dâhil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.

Kişi veya şirketlerin başka bir ülkeye yaptıkları sermaye katkısına yabancı sermaye denir. Yabancı sermaye yatırımları ikiye ayrılır.

   1-Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı

   2-Dolaylı Yabancı Sermaye Yatırımı

2018’den beri yabancı yatırımcılara her alanda danışmanlık hizmeti veren Address Hukuk Bürosu, diğer hususların yanı sıra hususi olarak şu konularda hizmet vermektedir:

Gerekli olan her türlü yasal ruhsat ve izni almak, müvekkil yararına lobi çalışmalarında bulunmak, proje dokümanları hazırlamak, hukuki durum raporları hazırlamak, müzakerelerde bulunmak, devralma sonrası hizmetleri sunmak, müvekkilin yatırımını etkileyebilecek olan hukuki konularda müvekkili bilgilendirmek için ilk günkü heyecanla siz değerli müşterilerimiz için çalışmaktadır.

Yabancı yatırımlar alanındaki çalışmalarımız, Türkiye’de yatırım yapmak için araştırma yapılmaya başlanmasından, bir yatırım projesinin başarıyla sonlandırılmasına kadar olan geniş bir yelpaze içerisinde hukuki yardım sunulmasını kapsadığından, müvekkilimizle yatırımları boyunca devam edecek bir güven ilişkisi kurulmaktadır.