KVKK KAPSAMINDA UYUMLULUK DANIŞMANLIK HİZMETİ


ORGANİZASYON

 

Veri koruma sorumlusu, sorumlulukların belirlenmesi,Verbis kaydı oluşturulması

SÜREÇ YÖNETİMİ

 

KVKK uyum süreci içerisinde yapılacak işlerin programlanması

YURT DIŞINA VERİ AKTARIMI

 

Aktarılacak kişisel verilerin uluslararası sözleşme hazırlık süreçleri, KVKK Kurul izin aşamaları takibi

ERİŞİM YÖNETİMİ

 

Kişisel verilere erişimde güvenli erişim kontrollerinin oluşturulması

MÜŞTERİ VE PAYDAŞ YÖNETİMİ

Verisi işlenen şahısların rızası, bilgilendirilmesi, transfer durumları için süreç belirlenmesi ve dökümantasyon

SINIFLANDIRMA

 

Kişisel veri envanterinin oluşturulması, sınıflandırılması, veri  minimizasyonu sağlanması

YEDEKLEME

 

Yedekleme politika ve süreçlerinin belirlenmesi

GÜVENLİK

 

Veri güvenliği için alınması gereken hukuki ve teknik tedbirlerin alınması

Veri politikası hazırlanması

EĞİTİM

 

Veri sorumlusu ve çalışanlarına gerekli eğitimlerin verilmesi

 

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bağlamda sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler de kişisel veridir.

Address Hukuk Bürosu; müvekkillere, davalar dahil olmak üzere kişisel verilerin korunması ve gizlilik hukuku konularında her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Address Hukuk Bürosu, özellikle aşağıdaki konularda müvekkillerine veri koruma ve gizlilik konusunda hukuki destek ve danışmanlık sağlamaktadır:

• Kişisel verilerin korunması kanununa ilişkin yürütülen soruşturmalarda hukuki temsiliyet

• Kişisel verilerin korunması hakkında genel hukuk desteği ve danışmanlığı

• Kişisel verilerin korunması kanununa ilişkin eğitim seminerleri / Uyum programları

• Veri sorumlusunun yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde hukuki danışmanlı