İş hukuku; işçi ücretlerini, çalışma koşullarını, işçi - işveren ilişkilerini ve işçi sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran bir hukuk dalıdır. En önemli işlevi ise işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir.

Address Hukuk Bürosu olarak İş Hukuku alanındaki hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir:

ü  İş sözleşmeleri ve iş tüzüklerini düzenlemek

ü  İş Kanununun uygulaması hakkında her türlü analiz yapmak ve görüş bildirmek

ü  İş kurumları ve kuruluşları nezdinde gerekli işlemleri takip etmek ve sonuçlandırmak

ü  İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri ve iş ihtilafları hakkında hukuki görüş beyan etmek

ü  İş Sağlığı ve Güvenliği, ayrımcılık ve taciz, disiplinle ilgili hususlarda gerekli desteği sağlamak,

ü  İş sözleşmelerinin sonlandırılmasına ilişkin gerekli hukuki desteği sunmak

ü  İş hukuku davalarında müvekkillerimizi mahkemeler nezdinde temsil etmek.