•Temel anlamıyla Ceza Hukuku; SUÇ ve CEZA kavramlarını inceleyen bir kamu hukuku bölümüdür. 

•Hızlı, ekonomik bir büyüme ve artan yabancı yatırımlar, hukuki anlaşmazlıkların yanı sıra ceza soruşturma ve kovuşturmalarının da artmasına sebebiyet vermektedir. Bu alanda oluşan ihtiyaçları ve beklentileri uzman avukatlarımız etkili bir biçimde karşılamaktadır.

•Dolandırıcılık, hırsızlık, bilişim suçları, güveni kötüye kullanma, belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları, ceza soruşturma davasında şüpheli sanık veya mağdur konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmekte ve kendilerine hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir.

•Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri, şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi, şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular, askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği alanında uzman avukatlarımızın hizmet verdiği konulardır. Ceza soruşturmalarını ve davalarını zarar görmeden en uygun çözümle sonlandırmak için avukatlarımız büyük bir titizlikle çalışmaktadır.