ü  Müvekkillerimize hızla cevap vermek

ü  Sır Saklama, Müvekkile Sadakat,

ü  Adil Olma, Hakkaniyet,

ü  Öz Denetim, Paylaşım, Öncülük, Bilimsellik

ü  Hukukun üstünlüğüne ve yargının adil yönetimine saygı,

ü  Avukatlık mesleğinin itibar ve onuru ile avukatın kişisel dürüstlük ve saygınlığı,

ü  Sürekli öğrenme, Yenilik ve teknoloji,

ü  Değer Yaratma, Üretme, Süreklilik

ü  Sonuç Odaklı Yaklaşım