Sözleşmeler Hukuku ve Şirket Ana Sözleşmeleri

Büromuz yerli ve yabancı sermayeli şirket ve ortak girişim kuruluş işlemleri, işletme yapılanması, pazara giriş yapılandırmaları, kurumsal yönetim uygulamaları, her türlü yerel ve uluslararası ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakeresini kapsayan geniş bir yelpazede şirketler hukuku ve ticari sözleşmeler alanında tecrübeye sahiptir.

Şirketler hukuku ve sözleşmeler hukuku alanındaki hizmetlerimiz özellikle şu konuları kapsamaktadır:

ü  Şirket, şube, adi ortaklık, ticari işletme ve irtibat bürosu kuruluşlarında ve kuruluş sonrasında genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının organize edilmesi, yasal defterlerin tutulması vb. idari konularda hukuki destek verilmesi

ü  Sermaye artırımı ve azaltımı, ana sözleşme değişiklikleri, yönetici ve müdürlerin atanması, temsil yetkilerinin belirlenmesi veya bu yetkilerin azli, birleşme, bölünme, tür değiştirme, hisse devri gibi olağan ya da olağan dışı işlemlerde hukuki destek verilmesi

ü  Kurumsal yönetim uygulamaları ve şirket yöneticilerinin/müdürlerin görev ve sorumlulukları konusunda danışmanlık verilmesi

ü  Pay sahipleri ve azlık haklarına ilişkin konularda hukuki görüş ve danışmanlık verilmesi

ü  Yönetim sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi

ü  Aile şirketlerine danışmanlık verilmesi, aile anayasası ve diğer bağlantılı sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi

ü  Dağıtım sözleşmesi, franchise sözleşmesi, lisans sözleşmesi, tedarik sözleşmesi, satım sözleşmesi, bayilik sözleşmesi, acentelik sözleşmesi ve taşeronluk sözleşmesi dâhil her türlü ticari sözleşmelere ilişkin danışmanlık verilmesi