İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünüdür. 

Address Hukuk Danışmanlık olarak İdare Hukuku alanında sunulan başlıca hukuki hizmetlerimizi şu şekilde listeleyebiliriz:

ü  Çeşitli kamu kurumlarına karşı açılan işlemin iptali, göreve iade, tazminat vs. davalar

ü  Kurumlarca yapılan ihalenin feshine ilişkin davalar

ü  Kamu ihalelerinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları

ü  İmar planlarının iptali vs. davalar

ü  Kamulaştırma kararlarının iptali davaları

ü  SİT, orman ve mera ile ilgili her türlü dava

ü  İmtiyaz ve İdari Sözleşmeler,

ü  Yap/İşlet/Devret Modeli Uygulamaları,

ü  Kamu Özel Sektör İşbirliği Uygulamaları,

ü  Özelleştirme Uygulamaları,