Devlet ve o devletin vatandaşı arasındaki vergi ilişkisini, bireylerin sahip oldukları vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimine vergi hukuku denir.

Hukukun bu özel alanında, Address Hukuk Bürosu ihtiyaçlarınız doğrultusunda müvekkileri için pratik, yaratıcı ve ticari yaklaşımı sunarak vergisel ihtiyaçları karşılamaktadır. Müvekkillerinin vergi avantajlarından faydalanarak vergi yükümlülüklerini minimize etmeleri konusunda ulusal ve uluslararası alanda yerli ve yabancı müvekkillerine destek olmaktadır.

Address Hukuk Bürosu, bu çerçevede her türlü Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve diğer bütün vergiler ile ilgili ihtiyaçlarınızda çözümler üretmekte, gerekli  olduğu hallerde vergi ihtilaflarının çözümü için müvekkillerini idari alanda veya mahkeme safhalarında temsil etmektedir. Ayrıca, müvekkillerinin Türkiye içinde veya dışında  gerçekleştirecekleri yatırımlarının vergisel ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü vergi anlaşmaları, yatırım ve vergi dahil olmak her türlü teşvikleri ve diğer kanuni imkanları kullanarak optimum vergi modellerini, gerek kendi avukatları ile gerekse uluslararası alanda uzun yıllardır edindiği temaslarından faydalanarak, ortaya koymakta, kişiye özel çözümler sunmaktadır.