Address Hukuk Bürosu olarak Ticaret Hukuku alanındaki faaliyet alanımız, yabancı sermayeli şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti’nde tescilini, yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürolarının kurulmasını, ortak teşebbüsler ve adi ortaklıklar oluşturmayı, şirketlerin yabancı ve/veya yerli hissedarları arasındaki hisse devir işlemlerinin yürütülmesini, devir ve birleşmelerde bütün hukuki açılardan danışmanlık hizmeti verilmesini, şirketlerin ve kurumların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hukuki konularda destek olunmasını, risk sermayesi projelerini ve sair her türlü ticari işlemleri kapsar. Ekibimizin hukuki hizmet verdiği alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

– Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu (anonim şirket, limited şirket)
– İrtibat büroları ve şubelerin kuruluşu
– Şirketlerin genel kurul işlemleri
– Haksız rekabet
– Tüketicin korunması
– Sınır ötesi birleşmeler, devralmalar
– Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri
– Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler
– Aktiflerin yönetiminin düzenlenmesi
– Şirketlerin alım ve satımı
– Ticari anlaşmalar ve sözleşmeler
– Ticari anlaşmaların müzakere ve taslak aşamalarında danışmanlık
– Ortaklık anlaşmaları
– Uluslararası distribütörlük anlaşmaları
– İmtiyaz , bayilik, acentelik sözleşmeleri
– Kredi anlaşmaları
– Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
– Kıymetli evrak, çek, senet alacaklarının icra yoluyla tahsili.

Birleşme ve Devralma

Address Hukuk Bürosu; Birleşme veya devralma işleminin hukuki altyapısını hazırlama, ön hukuki incelemelerini gerçekleştirme, yabancı yatırımlar için olanlar da dâhil olmak üzere gerekli idari izinlerini alma, işlem süresince pazarlıkları yürütme ve niyet mektupları, hisse devir sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri, hissedarlar sözleşmeleri gibi tanzim edilmesi gerekli tüm belgeleri hazırlama hizmetlerini de kapsamak üzere, bir birleşme veya devralmanın her bir aşamasında müvekkillerimizin yanında ve hizmetinde yer almaktayız. Bunların yanı sıra, mali güçlük yaşayan veya kayyum tarafından idare edilen şirketlerin yönetilmesi ve/veya satın alınması; ortak girişimler, geçici ortak teşebbüsler veya iş birleşmeleri; üst düzey yöneticiler için mali haklar; anonim ve limited şirket kuruluşları, şirket merkezi açılışları, şube, irtibat bürosu veya temsilcilik kuruluşları ve şirket kayıtlarının tutulması gibi konularda da hukuk hizmeti vermektedir.