Teknolojinin günümüzde geldiği konum itibariyle, internet artık başlı başına alternatif bir gerçeklik haline gelmiştir. Bunun sonucunda bu gerçekliğin de bazı kurallara tabi olmasına gereksinim duyulmuş ve bilişim hukuku adını verdiğimiz alan ortaya çıkmıştır.

İnsanın fiziken içinde bulunduğu alemde koyulan hukuk kurallarının sanal aleme uyarlanması gerekmiştir. Zira, bu sanal gerçekliğin temelinde yer alan unsur da insandır. Fiziken yapabildiklerimizin bir kısmını sanal alemde de yapabilmemiz, buradaki boşluğun doldurulması gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu anlamda hukukun en önemli ve yegane amacı olan adaletin, sanal alemde yürütülen faaliyetler bakımından da sağlanması amacı bilişim hukuku şemsiyesi altında inşa edilmeye çalışılmıştır.

Bilişim Suçları

Günümüz hukuk sistemlerinin kendisine temel aldığı üzere bizim hukukumuzda da bireyin özgürlüğü esas alınır. Ancak özgürlük bir başkasının özgürlüğünü kısıtlayana kadardır sözünden de hareketle bu özgürlüğün diğer bireylerin özgürlüğü de söz konusu olduğundan bazı sınırları vardır. Bu sınırların aşımı durumlarının bazıları, kanunen belli cezalara bağlanmış suçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu suçların fiziken işlendiği gibi sanal alemde de işlenmesi mümkün olabilir. Bilişim suçları internet aleminde işlenen suçları konu edinir. Bu suçların koruduğu unsurlar da günlük hayatımızda korunan haklarımızın bir yüzüdür. Bilişim suçlarını üç kategoride inceleyebiliriz.

Bilişim Sistemlerine Yönelik Suçlar: Bilişim sistemlerini hedef alarak yetkisiz girme, sistemi engelleme veya bozma, verileri yok etme veya değiştirme fiillerinin işlenmesi bu kategorideki suçlardır.

Bilişim Bağlantılı Suçlar: İnternet bankacılığı ya da kredi kartına ilişkin dolandırıcılıklar, bilgisayar sistemleri ile alakalı malların çeşitli yollarla haksız kullanımı gibi fiiller bu kategorinin konusunu oluşturur.

Normal Suçların Bilişim Aracılığıyla İşlenmesi: Hakaret, terör propagandası, internet ortamındaki özel hayatın gizliliğini ihlal fiilleri de bu kategoriye girer.

Address Hukuk Bürosu olarak bilişim hukukuna dair en güncel mevzuatların takibatı ile birlikte alanında uzman avukatlarımız ile üst düzey danışmanlık hizmeti vermekteyiz.